Home

Enkele punten over organisatieontwikkeling

  • Organisatieontwikkeling is een specifieke vorm van organisatieverandering
  • Het ontwikkelingsperspectief van de organisatie als geheel telt mee: waar bevindt zich uw organisatie en waar wil uw organisatie zich naartoe bewegen
  • Organisatieontwikkeling kan gebruikt worden om met een meerzijdige blik een bepaalde gewenste verandering te bewerkstelligen
  • Sommige organisaties hebben organisatieontwikkeling zelfs verkozen tot een stijl van permanente (strategische) ontwikkeling
  • Het creatieve en lerende vermogen wordt als een belangrijk potentieel beschouwd
  • Organisatieontwikkeling gaat vaak breder dan de invulling vanuit het personeelsvakgebied
  • Een organisatie en organisatieomgeving is te beschouwen als een uniek gegeven: geen leer omtrent een voor alle organisaties, tijden en situaties geldende ideale wijze van samenwerken of leidinggeven


Zaak en mensen

De punten hierboven geven aan dat organisatieontwikkeling een verandering benadert vanuit meerzijdig perspectief. Afgezien van de vele wijzen waarop een verandering kan worden vormgegeven, zijn de twee belangrijke aspecten bij organisatieontwikkeling: de zakelijke kant ('business') en mensen ('people'). Visueel kunnen de twee aspecten weergegeven worden als twee assen waarbinnen de organisatie of de verandering is te plaatsen:


Organisatieontwikkeling kent voortdurend deze twee referentiekaders. Elke verandering heeft invloed op deze aspecten. Beide invalshoeken zijn belangrijk en bieden middelen en aanknooppunten voor een gewenste verandering. Onze diensten bevinden zich daarom zowel aan de business-kant als aan de mens-kant.