Home

Diensten

De vraag hoe in uw organisatie een gewenste verandering te bereiken is, bepaalt hoe onze diensten worden vormgegeven. Wij verrichten alleen maatwerk.

Consulting en onderzoek maken deel uit van elke opdracht. Onderzoek kan vele vormen hebben: van gesprekken tot business process rapportages. Consulting vormt een kern van onze advisering: wij hechten bijzondere waarde aan het verduidelijken van de vraag en het specificeren en afstemmen van de echte gewenste verandering.

Naast consulting en onderzoek is de derde dienst: ontwerp. Ontwerp biedt structuur, aanknooppunten of handvatten voor een veranderingsproces. Het kan ook de functie vervullen van een spiegel of katalysator.

In aanvulling op bovengenoemde diensten kunnen wij operationele capaciteit bieden bij het in beweging brengen, grip krijgen op, presenteren, implementeren en borgen van een gewenste verandering.

Thema's en 'tools'

Structuur en visie op de organisatie en organisatieomgeving
- Verwoorden van beleid
- Meerbladig organogram als 'work in progress'
- Functies
- Managementstructuur
- Kwaliteitsmanagement, klantbewustzijn en procesverbetering
- Managementinformatie

Ontwikkelingsperspectief (mensen & zaak), leren, leermiddelen en organisatiedoelen

Verandering in de organisatie en in de organisatieomgeving

Communicatie

Leiderschap

Presentaties

Sessies

Training