Otterfire: verandering en organisatieontwikkeling

Otterfire is een organisatie-adviesbureau gespecialiseerd in diensten rond verandering en organisatieontwikkeling.

Bij organisatieontwikkeling wordt een gewenste verandering zowel bekeken vanuit de zakelijke doelstellingen (‘business’) als vanuit de wijze waarop uw mensen werken en samenwerken.

Onze diensten bevinden zich zowel aan de business-kant als aan de mens-kant. Zaak en mens blijven bij ons twee kanten van dezelfde medaille. En om die medaille gaat het ons: een succesvolle organisatie.

Kenmerkend voor Otterfire is dat de feiten en cijfers ons minstens even dierbaar zijn als de dromen en kansen. Wij hechten bijzondere waarde aan het lerende vermogen van organisaties.

Wij zijn consultants organisatieontwikkeling die naast de analyse begeleiden bij het bewerkstelligen van een gewenste verandering.